Lille-Skole for Voksne

Lille-Skole for Voksne er et undervisningstilbud til sindslidende. Undervisningen foregår på små hold.

På Lille-Skolen har vi mange forskellige fag, der skifter efter elevernes behov. Det kan eksempelvis være dansk, fremmedsprog, matematik, IT eller kreative fag.

Her møder du ligestillede og har mulighed for at benytte stedets café.

Skolen laver også undervisning på Mariested, i Fontænehuset og på støttecentrene i Skagen og Sæby.

Kontaktinfo

Kalkværksvej 7

Frederikshavn (i tilknytning til Støttecentret Bakkely)

98 43 50 99 / 23 72 50 59

www.lille-skolen-frh.dk