Bedre Psykiatri Frederikshavn

I Bedre Psykiatri er vores vigtigste opgave at skabe et bedre liv for dig som pårørende — hvad enten du er forælder, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega.

Pårørendecafé

Vi mødes i en Pårørendecafé, som er et åbent og fleksibelt tilbud til dig, der er pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. På cafémøderne træffer du andre pårørende i uformelle rammer til en god og fortrolig snak om de udfordringer og vanskeligheder, I møder.

På udvalgte cafémøder er der oplæg, som kan gøre dig klogere på det at være pårørende. Disse oplæg bestemmes i fællesskab med jer.