Få overblik over tilbud til psykisk sårbare

I Frederikshavn Kommune samarbejder en række tilbud til psykisk sårbare og deres pårørende i Psykiatrifællesskabet. Formålet med samarbejdet er at skabe større kendskab til de enkelte tilbud, der alle arbejder indenfor psykiatriområdet.

Barnets Blå Hus

Bedre Psykiatri

Depressionsforeningen

Frivilligcenter Frederikshavn

Fontænehuset Frederikshavn

Frederikshavn Kommunes Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling

Idrætsforeningen Mob din Krop

Den Kommunale Ungeindsats

Landsindsatsen En Af Os

Lille-Skole for Voksne

Sind Frederikshavn & Læsø Lokalafdeling

Sind Ungdom Frederikshavn

Det Sociale Pitstop

Tuba

Ventilen